Legi Ordonanţe HG

Legi, ordonante, hotarari de guvern.

 

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată în M.O. 83/2013

 

HG nr 100 din 05.03.2012

HG nr 1210 din 2004 republicata

HG nr 1366 din 2009

HG nr 621 din 2010

Hotarare pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr 1210 din 2004

Legea nr 133 din 2012 pentru aprobarea OUG nr.64 din 2010

OUG nr 16 din 2012

 

Ordine MAI

 

Ordinul 798 2005

Ordinul nr 534 din 2001

Ordinul nr 174 din 2010

Ordinul nr 211 din 2007

Ordinul nr 259 din 2010

 

Tarife

click - O.M.A.I. nr. 176 din 2010

click - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009

click - Ordinul nr. 85 din 2011

Navigation