Termene

Nr. crt. Grupe de servicii Cod serviciu Denumire serviciu Termen normal Termen în regim de urgenţă

(zile lucrătoare)
1 Avize, recepţii şi furnizare date
1.1 Avize şi recepţii 1.1.1 Aviz începere lucrări 7 2
1.1.2 Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 10 3
1.1.3 Recepţie lucrări fotogrammetrice 21 7
1.1.4 Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători 12 5
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1 Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de ore 2 1
1.2.2 Servicii poziţionare GNSS în timp real – ROMPOS - -
1.2.3 Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite 4 1
1.2.4 Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale - raster 4 1
1.2.5 Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale - vectorial 4 1
1.2.6 Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D 4 1
1.2.7 Copii certificate ale planurilor şi hărţilor 4 1
1.2.8 Plan parcelar în format digital 4 1
1.2.9 Plan parcelar analogic 4 1
1.2.10 Ortofotoplan rezoluţie
0,5 – 2 m
4 1
1.2.11 Ortofotoplan rezoluţie
0,1 – 0,4 m
4 1
1.2.12 Aerofotograme 7 2
1.2.13 Mozaic ortofotoplan rezoluţie
0,5 – 10 m
4 1
1.2.14 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1 – 20 m 7 2
1.2.15 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mare de 20 m 7 2
2 Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale (u.i.) 2.1.1 Receptie si infiintare carte funciara 16 5
2.1.2 Receptie (nr. cadastral) 7 2
2.1.3 Infiintare carte funciara 7 2
2.2 Dezmembrare/ Comasare 2.2.1 Receptie dezmembrare / comasare 7 2
2.2.2 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 7 2
2.2.3 Dezmembrare pentru exproprieri 9 3
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice 7 2
2.3.2 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii 7 2
2.3.3 Ipoteca/privilegiu 1 0
2.3.4 Imobile expropriate 7 2
2.4 Notare 2.4.1 Fuziune/divizare 6 2
2.4.2 Alte notari (inclusiv radierea) 3 1
2.5 Rectificare 2.5.1 Îndreptare eroare materială şi repoziţionare imobil 1 0
2.5.2 Rectificare limite imobil şi modificare suprafata 16 5
2.5.3 Reconstituire carte funciara 3 3
2.5.4 Anulare operaţiuni cadastrrale 3 1
2.6 Actualizare informatii tehnice 2.6.1 Inscriere constructii 16 5
2.6.2 Extindere sau desfiinţare constructii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice 16 5
2.7 Consultare/ Informare 2.7.1 Consultare documente din arhiva 1 0
2.7.2 Extras de carte funciară pentru informare - CF convertită electronic 1 0
  Extras de carte funciară pentru informare - CF neconvertită electronic 2 1
2.7.3 Extras de carte funciară pentru autentificare - CF convertită electronic 1 0
  Extras de carte funciară pentru autentificare - CF neconvertită electronic 2 1
2.7.4 Certificat de sarcini 5 2
2.7.5 Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare 3 1
2.7.6 Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele / denumirea proprietarului 7 2
2.7.7 Extras de plan cadastral, pe ortofotoplan 5 2
2.7.8 Eliberare duplicat 21 -

Navigation