Strategie achizitii publice

Strategia anuala de achizitii publice 2018

Programul anual achizitii 2018

Solicitare oferta inchiriere spatii pentru arhiva BCPI Suceava

Solicitare oferta inchiriere spatii pentru arhiva BCPI Gura Humorului

Strategie achizitii publice 2017

Program achizitii 2017

Navigation