Proceduri

PO-7.5-61, ed. 2, rev. 0 Procedura modificare limite UAT

Procedura anulare număr cadastral ediția a treia

NOTA - Modificarea procedurii privind modificarea titlurilor de proprietate

Procedura pentru emiterea titlurilor de proprietate prin reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza legilor proprietății

Procedura pentru emiterea titlurilor de proprietate în baza art. 27 alin. 2.1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

Procedura pentru modificarea titlurilor de proprietate

Procedura anulare număr cadastral ediția a doua

În atenţia persoanelor autorizate - membri în comisiile de inventariere pentru Legea 165/2013 - Procedura inventariere a terenurilor prin titluri de proprietate şi procese verbale de punere în posesie

Procedura inventariere terenuri la Legea nr. 165/2013

Referat privind procedura de furnizare a datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO

Procedura administrativă de înscriere în cartea funciară, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafaţa măsurată este mai mare cu până la 5% în extravilan sau cu până la 10% în intravilan