Ordine şi decizii ANCPI

Regulamente

 

Regulament intern al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava 

Ordinul nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie 

Ordinul 700/2014

Ordinul 633 2006

Ordinul 634 2006

Ordin al directorului general al ANCPI 107 2010

Ordin al directorului general al ANCPI 108 2010

Ordinul nr 133 din 2009

Ordinul nr 134 din 2009

Ordinul nr 1882 C 1044364 din 2011

Ordinul nr 337 din 2011

Ordinul nr 415 din 2009

Ordinul nr 784 din 2011

Ordinul nr 785 din 2011

Ordinul nr 844 din 2010

Navigation