Legi Ordonanţe HG

Legi, ordonante, hotarari de guvern.

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - actualizata

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată în M.O. 83/2013

 

HG nr 100 din 05.03.2012

HG nr 1366 din 2009

HG nr 621 din 2010

Hotarare pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr 1210 din 2004

Legea nr 133 din 2012 pentru aprobarea OUG nr.64 din 2010

OUG nr 16 din 2012

 

Ordine MAI

 

Ordinul nr 534 din 2001

Ordinul nr 211 din 2007

Ordinul nr 259 din 2010

 

Documente SMC

 

Declarația Directorului General al ANCPI privind politica referitoare la calitate

Certificat SR EN ISO 9001/2015

Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Ordin prlvind aprobarea Codului de etică și integritate a personalului ANCPI

 

Tarife

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate  

Navigation