Informații publice

Situația drepturilor salariale - martie 2019

Situația drepturilor salariale - februarie 2019

Situația drepturilor salariale - ianuarie 2019

Lista informatiilor exceptate de la comunicare

Lista documente de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si_sau gestionate de ANCPI_OCPI

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public

Model - Reclamaţie administrativă 

Situatie privind transparenta veniturilor salariale la data de 31.03.2019 conform prevederilor art.33 din Legea 153_2017

Situatie privind transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2018 conform prevederilor art.33 din Legea 153_2017

Situatie privind transparenta veniturilor salariale la data de 31.03.2018 conform prevederilor art.33 din Legea 153_2017

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544_2001 in anul 2017

Situatie privind transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2017 conform prevederilor art.33 din Legea 153_2017