Informații publice

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544_2001 in anul 2017

Situatie privind transparenta veniturilor salariale la data de 30.09.2017 conform prevederilor art.33 din Legea 153_2017