Anunturi

Rezultate examen de autorizare din data de 23.05.2018

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 29.11.2017

Lista salariati admisi la examenul de promovare

Rezultate examen de autorizare din data de 12.10.2016

Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice din data de 12.10.2016

Proces verbal analiza dosare sedinta 12.09.2016

INVITAȚIE PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 09.09.2016

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 07.09.2016

Anunt privind examenul de autorizare din 09.09.2016

Convocare ședință lucru comisie autorizare09.09.2016

Anunt privind examenul de autorizare din 07.09.2016

Convocare ședință lucru comisie autorizare07.09.2016

Proces verbal analiză dosare ședința din 16.08.2016

Proces verbal analiza dosare sedinta 21.07.2016

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare in grad aferent functiei de consilier gradul I din cadrul Biroului resurse umane si interogare baze de date

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare in grad aferent functiei de consilier si consilier cadastru gradul I din cadrul Serviciului Cadastru

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare in grad aferent functiilor de asistent registrator principal gradul I si gradul IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara

Anunt privind examen de promovare in grad_trepte profesionale imediat superioare 22.07.2016

Proces verbal analiza dosare de autorizare din 21.06.2016

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 04.04.2016

Proces verbal analiza dosare autorizare din data de 04.04.2016

Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice din data de 04.04.2016

Proces verbal analiza dosare autorizare sesiunea 17.03.2016

Adresa cu privire la schimbarea infrastructurii de acces pentru birourile individuale notariale, societatile profesionale notariale, precum si pentru pesoanele fizice/juridice autorizate

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 22.02.2016

Proces verbal privind analiza dosare autorizare sesiunea de lucru din 22.02.2016

Anunt privind examenul de autorizare din data de 22.02.2016

Adrese de informare suspendare certificate de autorizare

Proces verbal analiza dosare pentru autorizare sesiune 11.01.2016

Proces verbal analiza dosare pentru autorizare sesiune 19.11.2015

Rezultatele examenului de autorizare persoane fizice din data de 19.11.2015

Anunt pentru ocuparea posturilor vacante de consilier cadastru si asistent registrator principal, pentru implementarea PNCCF, perioada determinata, din data de 27.11.2015 scris si 04.12.2015 interviu

Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice din data de 19.11.2015

Proces verbal privind analiza dosarelor depuse pentru autorizare 12.10.2015

Proces verbal privind analiza dosarelor depuse pentru autorizare01.09.2015

Rezultate examen de promovare grad 24.09.2015

Tematica pentru examenul de promovare - Serviciul Publicitate Imobiliara

Bibliografie pentru examenul de promovare - Serviciul Publicitate Imobiliara

Tematica pentru examenul de promovare in gradul imediat superior - consilier gradul II din cadrul Compartimentului Juridic si Relatii cu Publicul

Bibliografie pentru examenul de promovare in gradul imediat superior - consilier gradul II din cadrul Compartimentului Juridic si Relatii cu Publicul

Tematica pentru examenul de promovare in gradul imediat superior - consilier gradul I din cadrul Compartimentului Biroului Economic

Bibliografie pentru examenul de promovare in gradul imediat superior - consilier gradul I din cadrul Compartimentului Biroului Economic

Anunț cu privire la examenul de promovare din 24.09.2015

Rezultatele examenului de autorizare din 28.05.2015

Anunţ privind examenul de autorizare persoane fizice în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

Invitaţie GeoPreVi 2015

Anunţ privind obligativitatea înregistrarii on-line a cererilor şi fişierelor .cpxml aferente

Convocare şedinţă 27.03.2015 ora 12.00

Rezultate examen autorizare din data de 15.01.2015

Proces verbal analiza dosare autorizare 15.01.2015

Actualizare tematică și bibliografie autorizare categoriile B și C

Anunţ privind examenul de autorizare din 15.01.2015

Rezultate examen autorizare din data de 27.10.2014

Anunţ privind examenul de autorizare din 27.10.2014

Rezultate examen autorizare din data de 29.09.2014

Anunţ privind examenul de autorizare din 29.09.2014

Fișa analiză dosare de autorizare 12.09.2014

Rezultatele examenului de autorizare din data de 23.05.2014

Rezultatele examenului de autorizare din data de 22.05.2014

Rezultatele examenului de promovare a personalului în grad/treaptă profesională imediat superioară din 09.12.2013

Anunţ cu privire la organizarea examenului de promovare a personalului contractual prin transformarea postului

Rezultatele examenului de autorizare din data de 19.11.2013

Anunţ privind examenul de autorizare din 15.11.2013 - Categoria B

Rezultatele examenului de autorizare din data de 27.06.2013

Rezultatele examenului de autorizare din data de 26.06.2013

Anunţ privind examenul de autorizare din 27.06.2013 - Categoria C

Anunţ privind examenul de autorizare din 26.06.2013 - Categoria B

Anunţ de atribuire contract de închiriere spaţiu sediu BCPI Gura Humorului

Documentație de atribuire privind închirierea de imobil cu destinația de sediu pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gura Humorului 05.03.2013

Rezultatele examenului de autorizare din data de 20.02.2013

Rezultatele examenului de autorizare din data de 14.02.2013

Documentație de atribuire privind închirierea de imobil cu destinația de sediu pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gura Humorului

Anunt privind examenul de autorizare din 20.02.2013

Anunt privind examenul de autorizare din 14.02.2013

Proces verbal incheiat cu ocazia sesiunii de lucru din 30.01.2013

Rezultatele examenului de autorizare din data de 28.12.2012

Anunț privind examenul de autorizare din 28.12.2012

Rezultatele examenului de autorizare din data de 16.11.2012

Navigation